Menu

2014 yılında gerçekleştirilen ilk fuar ile karşılaştırıldığında katılımcı sayısında önemli bir artışa ve uluslararası katılımcılarda üst düzeyde bir çeşitliliğe ulaşıldı.

Basın Ofisi